Integrovaný management

Systém managementu kvality

Pro naplnění strategie společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. byl implementován systém řízení kvality podle mezinárodní normy EN ISO 9001. Ten byl poprvé certifikován společností Lloyd´s Register Quality Assurance v roce 1999. V rámci dalšího zlepšování systému řízení kvality je zavedený systém řízení kvality v pravidelných tříletých cyklech recertifikován, naposledy podle požadavků EN ISO 9001:2015, přičemž byly vzaty v úvahu rovněž i požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě specifikované v AQAP-2110, resp. v Českém obranném standardu ČOS 051672.

Systém environmentálního managementu

Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. již od svého vzniku řídí svoji činnost v maximální možné míře s ohledem na životní prostředí, proto se rozhodla implementovat řízený systém environmentálního managementu dle mezinárodní normy EN ISO 14001, který byl úspěšně certifikován v roce 2005 společností CQS. V současné době je recertifikován společností Lloyd´s Register Quality Assurance, naposledy dle EN ISO 14001:2015.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dalším krokem v cestě soustavného zlepšování byla integrace stávajících systémů se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu BS OHSAS 18001. To bylo poprvé v roce 2007, v současnosti je již společnost certifikována podle nové normy ČSN ISO 45001:2018.

Systémy managementu bezpečnosti informací (ISMS) a managementu služeb (SMS)

Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. při svém zaměření na poskytování služeb v oblasti informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií klade důraz na zvládnutí požadovaného stupně bezpečnosti informací a informačních systémů. To se týká nejen podpory obchodních aktivit, ale i informatizace vlastní agendy. Společnost si uvědomuje hodnotu informací vlastních i cizích, význam bezpečnosti a uznává je jako předpoklady pro další existenci i rozvoj společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. podle standardů ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 27001. Tyto systémy byly poprvé certifikovány v roce 2010, v současnosti jsou uděleny certifikáty společností Lloyd´s Register Quality Assurance podle standardů ISO/IEC 20000-1:2019 a ISO/IEC 27001:2013.

Politiky IM

Všechna práva vyhrazena | © TECHNISERV, spol. s r.o. 2018 Created by WebAp s.r.o. a TECHNISERV