Ke stažení

Katalog servisnich služeb

 

Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. je oprávněna poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací v souladu s osvědčením vydaným Českým telekomunikačním úřadem:

   
Návrh a vývoj testovacího SW pro interní self-test HW mobilní jednotky systému TEVOGS 3.0
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028185
Doba realizace projektu: 12/2022 – 07/2023
Cílem předkládaného projektu je vývoj testovacího SW programu pro interní self-test HW mobilní jednotky 3. generace systému TEVOGS včetně dokumentace, přičemž výstupem projektu bude samotný software včetně dokumentace ve spolupráci s Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
   
Navigační a bezpečnostní systém TE-VOGS 3.0
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020111
Doba realizace projektu: 05/2020 – 12/2022
Cílem předkládaného projektu je vývoj nové generace systému společnosti TECHNISERV pro monitorování a řízení pohybu pozemních vozidel operujících na letištích. Předkládaný projekt navazuje na šestiletý vývoj systému TEVOGS. Projekt bude společnost realizovat ve spolupráci s partnerem – Fakultou aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Tento výzkum a vývoj je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace – Výzva VII
   
Naše společnost realizuje projekt s názvem „Bezpečnostní systém pro navigaci a komunikaci letištních vozidel“, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Termín realizace: 2017 – 2020
Výstupy: software, ověřená technologie, metodika
   

   
Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu
Automatické rozpoznávání a identifikace objektů v internetu a stávajících systémech PČR se zaměřením na PSEUD (VF20132015030).
Software pro automatické rozpoznávání a identifikaci objektů na internetu
Certifikovaná metodika pro práci s obrazovými daty

Všechna práva vyhrazena | © TECHNISERV, spol. s r.o. 2018 Created by WebAp s.r.o. a TECHNISERV