GDPR

Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. dbá na ochranu osobních údajů a má zavedeny vnitřní standardy, jejichž smyslem je bezpečné nakládání se zpracovávanými osobními údaji, v souladu s platnými právními předpisy (především nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

 

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů.
 
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.

Všechna práva vyhrazena | © TECHNISERV, spol. s r.o. 2018 Created by WebAp s.r.o. a TECHNISERV